top of page

PKN - PFZW

Op 24 april is deze open brief verzonden aan de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

In deze brief wordt aandacht gevraagd voor het beleggingsbeleid van het pensioenfonds PFZW.

Volgens het rapport Don't Buy Into Occupation draagt PFZW middels beleggingen bij aan de instandhouding en uitbreiding van Israëls illegale nederzettingen.

De PKN 'stakeholder' van PFZW

Brief d.d. 17 mei 2024

Van de Dienstenorganisatie, de directie.

Aan de ondertekenaars van de open brief.

Mede namens het moderamen van de generale synode bedankt de directie van de Dienstenorganisatie voor onze brief.

Onze zorgen ten aanzien van het beleggingsbeleid van PFZW worden door hen gedeeld. Daarom gaan zij er inhoudelijk mee aan de slag. Zij zullen in gesprek gaan met het pensioenfonds. De uitkomsten zullen te zijner tijd worden teruggekoppeld.

bottom of page