top of page

PKN - PFZW

Pensioenfonds PFZW draagt via beleggingen bij aan de instandhouding en uitbreiding van Israëls illegale nederzettingen.

De PKN heeft voor het ouderdomspensioen e.a. een collectieve verzekering afgesloten bij PFZW.

De onderstaande brief gaat daarover.

Je kunt de brief ondertekenen (tot 15 april 2024).

Via deze link kun je brief inclusief verwijzingen downloaden.

OPEN BRIEF

 

Aan:

 • De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

 • Het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

 • De directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

 • De beheercommissie centrale kas predikantstraktementen

 

Datum: maart 2024

 

Geachte dames en heren, zusters en broeders,

 

Ondergetekenden, leden van Protestantse Kerk in Nederland (PKN), leggen u het navolgende neer:

 

1.

De PKN is lid van ‘De Nieuwe Beurskoers’.

 

Deze vereniging wil beursgenoteerde ondernemingen stimuleren om meer bij te dragen aan de realisering van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

 

SDG 16 luidt: Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit.

 

De leden van de vereniging geloven dat aandeelhouders hun ondernemingen moeten aansporen om een lange termijnbeleid te voeren, waarin maatschappelijke betekenis en verantwoordelijkheid leidend zijn. En dat het daarom belangrijk is dat juist zij hun stem laten horen. “Het is immers ook óns geld dat via banken, vermogensbeheerders en pensioenfondsen in deze ondernemingen wordt geïnvesteerd.”

 

Religieuze instellingen hebben wereldwijd circa tien procent van het belegd vermogen onder beheer. Bij dit beheer wordt niet altijd gekeken naar de wijze waarop rendement wordt behaald.

 

Het zou de geloofwaardigheid van een kerkelijke instelling ten goede komen wanneer giften én beleggingen ten goede komen aan maatschappelijke doelen.

 

2.

Tot op de dag van vandaag wordt de visie van de Protestantse Kerk ten aanzien van het Israëlisch-Palestijns conflict beschreven in de zogenoemde IP-nota.

Aan dit rapport gaf de synode op 11 april 2008 haar goedkeuring.

 

In deze nota staat geschreven dat de PKN op positief-kritische wijze het internationaal recht in beginsel accepteert, bepleit zij het verder gestalte geven aan een internationale rechtsorde, en komt zij op voor de handhaving van de mensenrechten. Zij gaat ervan uit dat staten aan het internationaal recht gebonden zijn, en zich dienovereenkomstig hebben te gedragen.

 

Het internationaal recht vormt, zo valt in de conclusies te lezen, het primaire kader voor het vinden van gerechtigheid en vrede.

 

Volgens de kerk zijn alle partijen in het conflict gehouden aan het internationaal recht en aan de VN-resoluties inzake Israël en de Palestijnse gebieden, en worden alle partijen geacht de uitspraken van het Internationaal Gerechtshof te eerbiedigen.

 

Voor de kerk en de dienstenorganisatie betekent het geschetste beleid concreet dat “de kerk zal zich richten op initiatieven in het Midden-Oosten die recht en gerechtigheid voor de bevolking in Israël en de Palestijnse gebieden naderbij kunnen brengen” en de kerk zal “schendingen van mensenrechten in de regio aan de orde (blijven) stellen bij de betreffende instanties”.

 

3.

De Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse Gebieden worden door Nederland en veel andere landen als illegaal beschouwd.

 

De Veiligheidsraad heeft in Resolutie 446 bepaald dat het beleid en de praktijken van Israël bij het vestigen van nederzettingen in de Palestijnse en andere Arabische gebieden die sinds 1967 bezet zijn, geen rechtsgeldigheid hebben.

 

Het Internationale Comité van het Rode Kruis heeft meermaals de vestiging van Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden beschreven als een schending van de Vierde Conventie van Genève.

 

Op 9 juli 2004 concludeert het Internationaal Gerechtshof dat de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden (met inbegrip van Oost-Jeruzalem) in strijd met het internationaal recht zijn opgericht en dat dat alle staten verplicht zijn de illegale situatie die het gevolg is van de bouw van de muur niet te erkennen, geen hulp of bijstand te verlenen bij het in stand houden van die situatie en samen te werken om een einde te maken aan de vermeende schendingen en ervoor te zorgen dat daarvoor genoegdoening wordt gegeven.

 

In 2013 concludeert de Mensenrechtenraad (UNHRC) in paragraaf 96 van het rapport van de onafhankelijke internationale onderzoeksmissie naar de gevolgen van de Israëlische nederzettingen dat zakelijke ondernemingen de bouw en groei van de nederzettingen direct en indirect mogelijk hebben gemaakt, hebben gefaciliteerd en ervan hebben geprofiteerd.

 

Paragraaf 17 van de op 24 maart 2016 aangenomen resolutie 31/36 verzoekt de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties om een databank op te zetten van alle zakelijke ondernemingen die betrokken zijn bij de activiteiten die in paragraaf 96 van voornoemd rapport worden beschreven.

 

Het doel van de VN-databank is volgens Amnesty International vrij eenvoudig: het is bedoeld om bedrijven en de staten waarin ze gevestigd zijn te helpen stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat ze geen grove schendingen van de mensenrechten van Palestijnen begaan of daaraan bijdragen.

 

Op 30 juni 2023 publiceerde de UNHRC een update van deze databank.

 

4.

De ‘Don’t Buy Into Occupation’ (DBIO) coalitie is een gezamenlijk project van 24 organisaties waaronder PAX. Volgens het op 12 december 2023 verschenen rapport van DBIO draagt Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) middels beleggingen ter waarde van ruim een miljard euro bij aan de instandhouding en uitbreiding van Israëls illegale nederzettingen. Daaronder zijn beleggingen in bedrijven die zijn opgenomen in de genoemde databank.

 

Voor het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen voor predikanten en kerkelijke (mede)werkers heeft de PKN een collectieve verzekering afgesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Op grond van deze feiten vragen wij u om Pensioenfonds Zorg en Welzijn, als aandeelhouder van meerdere bedrijven die zijn opgenomen in de genoemde databank, te verzoeken de bedrijven met activiteiten zoals beschreven in genoemde paragraaf 96 en waarin PFZW belegt te dwingen al deze activiteiten te staken, en

 

indien door deze bedrijven hieraan geen gehoor wordt gegeven, PFZW te verzoeken alle beleggingen in al deze bedrijven te beëindigen, en

 

indien door PFZW hieraan geen gehoor wordt gegeven, publiekelijk afstand te nemen van het beleggingsbeleid van PFZW en de beheercommissie advies te vragen inzake de keuze van de pensioenuitvoerder voor het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen, anders dan PFZW, met als doel de collectieve verzekering bij een ander pensioenfonds onder te brengen.

 

Met vrede gegroet,

Ondertekeningen

 • Marja de Jager, Eelde

 • Kees Bernard, Wierden

 • Regine Folbert, Amsterdam

 • Pieter Versluis, Den Helder

 • Wouter van Laar, De Bilt

 • Joke Scheepstra, Kampen

 • Mieke Bregman, Tiel

 • Marijke van Selm, Oostvoorne

 • Eelkje de Vries, Delfzijl

 • Kees Buist, Dordrecht

 • René Coster, Nieuwleusen

 • Margriet Terlouw, De Westereen

 • Aat van Winkel, Utrecht

 • Regina Lafeber, Apeldoorn

 • I. Otten, Vleuten

 • Bernard Terlouw, De Westereen

 • Dick de Jong, Oss

 • Hanneke Kuperus, Warnsveld

 • Jan Willem Stam, Woerden

 • Jan den Hertog, Culemborg

 • Tim van de Griend, Frankfurt am Main

 • Bart Vijfvinkel, Oostzaan

 • Bert van der Togt, Gouda

 • Hans Baart, Ommen

 • Derk Stegeman, Den Haag

 • Gerhard Scholte, Amsterdam

 • Corrie van der Hart, Oostkapelle

 • Wouter Slob, Nijmegen

 • Pieter Dirk Wolthaus, Zutphen

 • Els Diepeveen, Warnsveld

 • Ronald Heins, Spankeren

 • Albert Ferwerda, Assen

 • Gertrudeke van der Maas, Apeldoorn

 • Eveline Struijk, Eibergen

 • Lydia van Ketel, Ezinge

 • Paul Oosterhoff, Mook

 • Jaap Lukasse, Middelburg

 • Riet Boogaard, Dordrecht

 • Aart van Lunteren, Ezinge

 • Anneke de Vries, Nijmegen

 • M. van Alphen, Warnsveld

 • Jet Lieftink, Neede

 • Mark Verrips, Alphen aan den Rijn

 • Liesbeth Burger, Lochem

 • H.C. Mulderij, Grootegast

 • Margreet Spoelstra, Deurne

 • Jan Wilts, Groningen

 • Diete Kits, Bovensmilde

 • Marjolijn Verschoor, Monster

 • Matthijs Glastra, Malden

 • Hans van de Wal, Velp

 • Klaas Holwerda, Amsterdam

 • J.C. de Poel - van den Berg, Drachten

 • H. Westerik, Vroomshoop

 • Hanneke Siebert, Enschede

 • Jörg Buller, Middelburg

 • Aart Veldhuizen, Langweer

 • Attie Minnema, Den Haag

 • D. Bargerbos, Dwingeloo

 • Anne Gietema, Assen

 • Alke Liebich, Leusden

 • Janneke Nijboer, Hazerswoude-Dorp

 • B. van der Bent, Alkmaar

 • Martine Wassenaar, 's-Gravenzande

 • Tjalling Huisman, Eindhoven

 • Dick Vos, Noordlaren

 • Pier Prins, Zuidhorn

 • Hans Katerberg, Borger

 • Harry Harmsen, Assen

 • Iemke Epema, Zwolle

 • Tineke Huizing Piersma, Veendam

 • Arie van Houwelingen, Almelo

 • Hans Meijer, 's-Gravenzande

 • Joan Idzenga, Alkmaar

 • Gerlinde van den Berg, Appingedam

 • W. Sarolea, Hattem

 • Carla Schoonenberg-Lems, Pijnacker

 • Carla Borgers, Delden

 • Gerard Knol, Steenwijk

 • Jaap Goorhuis, Smalle Ee

 • Henk Jansen, Zeist

 • Henny Tuut, Eibergen

 • J.P. Eijgenraam, Arnhem

 • T.L. Meijlink, Groningen

 • Klaas Touwen, Ede

 • Bram Grandia, Doesburg

 • Harmen Jansen, Drachten

 • Rien Wattel, Hoofddorp

 • Willemien Keuning, Mantgum

 • Meta Floor, Ede

 • J. van Veen, Sappemeer

 • Agnes Hana, Landgraaf

 • Greta Huis, Loppersum

 • Johan van den Berg, Appingedam

 • André van den Bor, Zeerijp

bottom of page