werkwijze

Een traject voor counseling of begeleiding start met een kennismakingsgesprek.

Tijdens dit eerste gesprek bespreken we wat we van elkaar willen weten om te kunnen besluiten of we met elkaar willen gaan werken.

Als ik daar niet toe besluit, dan verwijs ik eventueel door.

Als we besluiten verder te gaan dan maken we afspraken over het aantal bijeenkomsten, duur, frequentie, tarief, werkwijze en doel.

 

Tijdens dit gesprek bespreken we het doel van het traject en wat er nodig is om dat doel te bereiken.  je doel.

Tijdens dit gesprek maken we een inschatting van wat er speelt, nodig is en of het een goed plan is dat we dat samen gaan doen.