werkwijze

Ik werk volgens de inzichten en benaderingen van de Transactionele Analyse.

​​​Een traject voor counseling of begeleiding start met een kennismakingsgesprek.

Tijdens dit eerste gesprek bespreken we wat we van elkaar willen weten om te kunnen besluiten of we met elkaar willen gaan werken.

Als we besluiten verder te gaan dan bespreken het doel van het traject en wat er nodig is om dat doel te bereiken.

We maken ook afspraken over het aantal bijeenkomsten, duur, frequentie, tarief en wijze van samenwerken.

Mocht ik tot het besluit komen om niet met elkaar samen te werken, dan verwijs ik eventueel door.