top of page

de praktijk

1 / Werkwijze

2 / Tarieven

3 / Beroepscode en gedragsregels

4 / Klachten

 
 

 

 

logo-scag.jpg

1 / Werkwijze

Ik werk volgens de inzichten en benaderingen van de Transactionele Analyse.

​​​Een traject voor counseling of begeleiding start met een kennismakingsgesprek.

Tijdens dit eerste gesprek bespreken we wat we van elkaar willen weten om te kunnen besluiten of we met elkaar willen gaan werken.

Als we besluiten verder te gaan dan bespreken het doel van het traject en wat er nodig is om dat doel te bereiken.

We maken ook afspraken over het aantal bijeenkomsten, duur, frequentie, tarief en wijze van samenwerken.

Mocht ik tot het besluit komen om niet met elkaar samen te werken, dan verwijs ik eventueel door.

2 / Tarieven

Counseling

De tarieven die ik hanteer zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Je kunt uitgaan van 2 keer jouw eigen uurinkomen.

Tarief voor counseling is inclusief voorbereiding en gegevensverwerking; exclusief eventuele reiskosten.

Begeleiding

PKN gemeenten en non-profit organisaties: 40 euro per uur.

Overheids- en profitorganisaties: 80 euro per uur.

Tarief voor begeleiding is exclusief voorbereiding en reiskosten.

 
 

 

 

3 / Beroepscode en gedragsregels

Als PKN-predikant ben ik gebonden aan de 'Beroepscode en gedragsregels voor predikanten en kerkelijke werkers'.

 

Als lid van Nederlandse Vereniging Transactionele Analyse ben ik gebonden aan de gedragscode van de NVTA.

Geheimhouding. Ik ben gebonden aan de plicht tot geheimhouding tenzij geheimhouding aanwijsbare en ernstige schade of gevaar aan betrokkene(n) of derden oplevert.

4 / Klachten

Onvrede of een klacht over mijn behandeling kan altijd met mij besproken worden.

Misschien is er sprake van een misverstand dat opgelost kan worden door er met elkaar over te praten.

Als wij er samen niet uitkomen dan kan er een klacht ingediend worden.

 

Een klacht over mijn doen en laten als predikant kan ingediend worden bij het kerkgenootschap waaraan ik verbonden ben: de Protestantse Kerk In Nederland

Een klacht over mijn doen en laten als TA-counselor kan ingediend worden bij de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten: de Nederlandse Verenging Transactionele Analyse.

bottom of page