top of page

Over
mij

Gepassioneerd naar wat de ander bezield

Theo Zweerman leerde mij dat spiritualiteit gaat over vragen naar levenszin, levensinrichting en levenselan.

Tot op de dag van vandaag dagen deze vragen mij uit op het grensvlak van theologie, filosofie en psychologie.

André kleur.jpg

Van 1989 tot 1998 studeerde ik theologie met als specialisatie cultuurfilosofie en pastorale theologie.

Sinds 1998 ben ik predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Ik ben werkzaam geweest in verschillende kerkgemeenten en bij de Koninklijke Marine. Vanaf 2021 ben ik predikant in Maarland (Groningen).

In 1991 maakte ik voor het eerst kennis met TA. Sindsdien heb mij in de TA verdiept en ontwikkeld. In 2013 ben ik geaccrediteerd voor Basiscompetentie Transactionele Analyse (BTA). Op dit moment bevind ik mij in de slotfase van het internationale examen voor Certified Transactional Analyst in het werkveld counseling.

Certificeringen

  • PThU, 'Leidinggeven in spanningsvelden'. (2003/2004)

  • Luce/CRC, 'Pastorale zorg aan geweldsgetroffenen'. (2007)

  • Workshop dr. Steve Karpman, 'A Game Free Life'. (2015)

Kwalificaties

  • BTA: basiscompetentie. (2013)

  • CTA i.o.: Certified Transactional Analyst in opleiding. (2020-heden)

Beroepsverenigingen

NVTA
bottom of page