wie ben ik

Theoloog

Van 1989 tot 1998 studeerde ik theologie met als specialisatie cultuurfilosofie en pastorale psychologie.

Theo Zweerman leerde mij dat spiritualiteit gaat over vragen naar levenszin, levensinrichting en levenselan.

Tot op de dag van vandaag dagen deze vragen mij uit op het grensvlak van theologie, filosofie en psychologie.

 

Predikant

Ik ben predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en heb gewerkt in verschillende kerkgemeenten en bij de Koninklijke Marine. Sinds 2021 ben ik predikant in Maarland (Groningen).

 

Wat theologie en spiritualiteit betreft, voel ik mij aangesproken door de internationale oecumenische gemeenschap van Taizé.

 

TA-counselor

Transactionele Analyse is voor mij persoonlijk een hulpmiddel voor inzicht en verandering.

 

In 1991 maakte ik voor het eerst kennis met TA. Sindsdien heb mij in de TA verdiept en ontwikkeld, een leerproces waar ik mij blijvend in bevind met nieuwsgierige interesse en blijvend plezier.

Sinds 2013 ben ik geaccrediteerd voor Basiscompetentie Transactionele Analyse (BTA).

Momenteel vervolg ik het leertraject voor Certified Transactional Analist met als specialiteit counseling (CTA onder contract).

André kleur.jpg