klachten

Onvrede of een klacht over mijn behandeling kan altijd met mij besproken worden.

Misschien is er sprake van een misverstand dat opgelost kan worden door er met elkaar over te praten.

Als wij er samen niet uitkomen dan kan er een klacht ingediend worden.

 

Een klacht over mijn doen en laten als TA-counselor kan ingediend worden bij de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten: de Nederlandse Verenging Transactionele Analyse.

Een klacht over mijn doen en laten als predikant kan ingediend worden bij het kerkgenootschap waaraan ik verbonden ben: de Protestantse Kerk In Nederland