crisis

In een crisissituatie neem je altijd en onmiddellijk contact op aangewezen hulpdiensten.

Het nummer 112 is in elke noodsituatie met spoed te bellen.

Bel direct met de huisarts voor spoedeisende hulp bij psychiatrische en/of ernstige psychosociale problemen.