top of page

Counseling

Wat wil jij vandaag in je leven veranderen?

Je neemt met mij contact op omdat er nu iets is wat je leven wilt veranderen.

Omdat iets je hindert in je leven.

Omdat je iets anders wilt, maar je weet niet wat, je weet niet hoe.

Omdat je telkens hetzelfde overkomt, iets wat je niet wilt.

De eerste en belangrijkste vraag is: wat wil jij vandaag veranderen?

Je doel

Welk doel wil je bereiken?

Wanneer dat wat je hindert is opgelost, hoe ziet je leven er dan uit?

Wat ga je doen om die verandering tot stand te brengen?

Wat ga je praktisch en concreet doen om je doel te bereiken?

Je drive

Wat motiveert je: wat is je drive, waar haal jij je energie vandaan om je doel te bereiken?

Ik ben ervan overtuigd dat een levensbeschouwelijke bron kan helpen om je doel te bereiken.

Ook omgekeerd: een levensovertuiging kan je ook in de weg staan.

Niets moet maar het kan fijn zijn om ook levenbeschouwelijke vragen met iemand te bespreken.

We checken regelmatig of we nog steeds werken aan je doel.

Blue Chair
bottom of page