beroepscode en gedragsregels

Als lid van Nederlandse Vereniging Transactionele Analyse ben ik gebonden aan de gedragscode van de NVTA.

Als PKN-predikant ben ik gebonden aan de 'Beroepscode en gedragsregels voor predikanten en kerkelijke werkers'.

Geheimhouding. Ik ben gebonden aan de plicht tot geheimhouding tenzij geheimhouding aanwijsbare en ernstige schade of gevaar aan betrokkene(n) of derden oplevert.