top of page

Website van André van den Bor

predikant in de Protestantse Kerk in Nederland.

Beland je hier voor het initiatief rond PKN-PFZW, zie het menu.

Het is niet meer mogelijk om de open brief te ondertekenen.

Over de stand van zaken valt op dit moment nog niets te zeggen.

Zodra daar wel iets over te zeggen valt, wordt dat op de webpagina bekend gemaakt.

Op verzoek worden er preken geplaatst op de pagina 'na-lezen'. 

bottom of page